SEZGÜN HUKUK & ARABULUCULUK

Müvekkillere ihtiyaç duydukları alanlarda kaliteli ve güvenilir hukuki destek ve
danışmanlık sağlanmakta ve tüm süreç avukatlık etik ilkelerine bağlı olarak
yürütülmektedir.

Aile Hukuku

Boşanma davaları, nafakaya ilişkin davalar, evlat edinme, soy
bağının tespitine ilişkin davalar, eşler arasındaki mal rejimlerine yönelik
davalar.

İş Hukuku

İşçilik alacaklarının tazmini, işe iade davaları, hizmet süresinin
tespitine ilişkin davalar, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları.

Ticaret Hukuku

Kıymetli evrak hukukuna ilişkin davalar, şirketler hukukuna
ilişkin davalar, ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal–tesciline ilişkin davalar, eser sözleşmesinden
kaynaklı davalar, kira ilişkisinden kaynaklı davalar,müdahalenin men-i ve işgal tazminatı (ecrimisil) davaları.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İş Hukuku

İş sözleşmelerinin tarafların haklarını koruyarak ve hukuka uygun olarak sona erdirilmesi, İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, yasal değişiklikler sonucunda gerekli bilgilendirmenin yapılması gibi birçok konuda hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku

Mirasın intikali, mirasçılık belgesinin alınması, mirasın reddi, mirastan mal kaçırma ve terekenin tespitine ilişkin dava ve işlemlerin takibi yapılmaktadır.

Ceza Hukuku

Ceza Kanunlarında yer alan tüm suçlar bakımından şikayet, soruşturma, kovuşturma aşamalarının tümünde etkin hukuki yardım sunulmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Alacak takip ve işlemlerinin yürütülmesi, icra takiplerinden kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi, iflas ve iflas erteleme süreçleri vb. konularda hukuki destek sunulmaktadır.

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere,velayet,nafaka talepleri, mal paylaşımından doğan davalar gibi aile hukuku kaynaklı pek çok davada etkili hukuki yardım sunulmaktadır.

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında doğan eser sözleşmeleri,satım sözleşmeleri, tüketici tarafından açılan abonelik sözleşmeleri vb. pek çok dava ve taleplerde sonuca ulaşmak konusunda uygun adımların atılması adına destek verilmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

 • Anlaşmalı Boşanma davasında avukata ihtiyaç var mıdır?

  Hukukumuzda bazı istisnai durumlar haricinde herhangi bir dava için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak haklarınızın en iyi şekilde korunması esas alındığında ve  hazırlanacak protokolde korunacak pek çok menfaatiniz olduğu  düşünüldüğünde, konusunda uzman bir avukatla birlikte ilerlemeniz oldukça faydalı olacaktır.

  Zira protokol hazırlanırken vazgeçtiğiniz bir hak ya da üzerinde anlaşmaya varılmayan bir konu daha sonra taraflardan birinin talebi ile yeni bir dava olarak karşınıza çıkabilir.

 • Davalar ne kadar sürede sonuçlanır?

  Hukuk sistemimizde davaların ne kadar sürede sonuçlanacağına dair bir süre belirlenmiş değildir. Basit ve seri yargılamaya tabi bazı davalar bakımından süreç daha kısa olsa da, genellikle bu konuda pek çok etken rol oynamaktadır. Kimi zaman davanın tebligat aşamasının tamamlanması dahi  davanın oldukça uzun sürmesine neden olabilmektedir.

  Bununla birlikte belirtmek gereklidir ki; davanın Yerel Mahkemede sonuçlaması ile dosya kapanmış sayılmaz. Kanun yollarına başvurulması durumunda da ( İstinaf ve Temyiz gibi) aslında yargılama devam etmektedir.

  Davaların daha kısa sürede sonuçlanması bakımından hukukumuzda Hedef Süre uygulaması getirilmiştir. Burada amaç ; her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörerek hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesi ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasıdır.

 • Arabuluculuğa başvuru zorunlu mudur?

  Arabuluculuk kavramı hukuk sistemimizde uzun süredir var olmakta ise de bazı dava tipleri bakımından zorunlu arabuluculuk sisteminin getirilmesi ile daha çok duyulmaya başlanmıştır. İş Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndan sonra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da da  yer alan pek çok dava bakımından  arabuluculuk aşaması artık bir dava şartıdır.

  Söz konusu davaların arabuluculuk aşaması tamamlanmadan açılması halinde, mahkeme taraflara arabuluculuk tutanağının sunulması için  kesin süre verir. Taraflarca tutanağın sunulmaması halinde ise dava usulden reddedilir. Bu sebeple kanun tarafından, belirlenen davalarda arabuluculuk aşamasının tamamlanması bir dava şartı haline gelmiştir.

HAKKIMIZDA

avukat merve sezgün

Av.Merve Sezgün

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında tamamladığı avukatlık stajının ardından çeşitli hukuk bürolarında çalışmıştır. 2018 yılında kurduğu Sezgün Hukuk & Danışmanlık‘ta serbest avukatlık yapmayı sürdüren Merve Sezgün, Türk Hukukunun tüm alanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş olup Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ceza Hukuku gibi pek çok alanda hukuki deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra Arabulucu olarak da görev yapmakta olup, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk süreçlerini yürütmektedir.

BLOG

İLETİŞİM FORMU