ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 134.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde ; ”Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.” hükmünü havidir.
Özel hayatın gizliliği suçu; şikayete tabi suçlardan olup, şikayet süresi bu tip tüm suçlarda olduğu gibi mağdurun fiilin işlendiğini ve fiili işleyen kişiyi öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 aydır.
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun oluşması için, suçun genel kastla işlenmiş olması gerekmektedir. Yani, suçu işleyen kimsenin bir başkasının özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini bilerek ve bu sonucu isteyerek hareket etmesi gereklidir.
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezasını, kanunumuzda basit hali ile ağırlaştırılmış hali bakımından ayrı ayrı incelemek gereklidir. Söz konusu suçun basit hali 1 ila 3 yıl arası hapis cezasını , ağırlaştırılmış hali (TCK 134/II) ise 2 ila 5 yıl arası hapis cezasını öngörmektedir.

About The Author

Leave Comment